Kurssi Category: Musiikkialan uravalmennus

Miten uraa rakennetaan musiikkialalla ammattimaisesti ja kuinka kehittää ulkomusiikillisia ominaisuuksia tukemaan olemassa olevia musiikillisia taitoja. Musiikkialan uravalmennus -kategorian alta löydät kursseja, joilla käydään läpi urasuunnittelua ja brändin rakentamista sekä musiikkialalle tyypillisiä lainalaisuuksia liittyen sopimuksiin, keikkailuun ja markkinointiin.

Musiikkialan mentorointipalvelu

Oletko musiikkialan tekijä, mutta sinun on vaikea hahmottaa, mihin suuntaan omaa tekemistä kannattaisi viedä? Rytmiakatemian musiikkialalle suunnattu mentorointipalvelu tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa musiikkialan kokeneiden ammattilaisten johdolla. Mentorointi on prosessi ja yhteistyösuhde, joka pyrkii edistämään aktorin eli mentoroitavan osaamista ja oppimista, ammatillista kasvua sekä antamaan perspektiiviä urasuunnitteluun.  Mentorointi tapahtuu mentorin ydinosaamiseen mukaan 3-4 mentoroitavan eli …

Musiikkialan mentorointipalvelu Lue lisää »

Musiikkialan sopimukset

Onko mielikuvasi musiikkialan sopimuksista mystinen ja etäinen? Haluatko tietää, mitä levytyssopimus pitää sisällään ja kuinka keikoista kannattaa neuvotella? Entä mitä tarkoitetaan House Writer -sopimuksella?  Hae mukaan Musiikkialan sopimukset -kurssille! Sopimusten laatiminen ja sopimusneuvottelut tuntuvat usein erityisesti uran alkuvaiheessa haastavilta. Tämän kurssin tarkoituksena on kertoa musiikkialan ammattilaisten opastuksella käytännönläheisesti erilaisten sopimusten sisällöstä sekä havainnollistaa erilaisia neuvoteltavia …

Musiikkialan sopimukset Lue lisää »

Brändin kiteytys ja visualisointi

Koulutuksen tavoitteena on tarkastella brändin rakentamista musiikkialalla käytännönläheisesti. Osallistuja voi valita kahdesta sisällöstä, joko henkilöbrändäyksen tai artistibrändäyksen. Koulutuksessa avataan, mitä brändäyksellä tarkoitetaan musiikkialalla, mistä asioista brändi koostuu ja kuinka se kiteytetään sanallisesti sekä visuaalisesti. Opiskelija toteuttaa koulutuksen aikana itselleen visuaalisen brändisuunnitelman, jossa kiteytetään oma osaaminen, taidot sekä erottautumistekijät. Opiskelija saa brändisuunnitelmastaan arvioinnin musiikkialan ammattilaiselta. 

Keikkatuotantoa käytännössä

Koulutuksessa käsitellään sitä, kuinka livekeikkoja järjestetään itsenäisenä artistina tai yhtyeenä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä tapahtumajärjestämisestä ja sekä tuoda esiin, mitä eri osa-alueita live-keikan tuottamisessa tulee ottaa huomioon sekä havainnollistaa työnjaon ja sopimusten merkitys tapahtuman toteuttamisessa. Koulutuksessa käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa yhteistyökumppaneiden kontaktointi, äänentoisto, markkinointi, lipunmyynti, sopimukset ja rahoitus. 

Julkaisun promootio ja markkinointi

Kurssin sisältö Tuntuuko musiikin julkaisuprosessi monimutkaiselta ja ylitsepääsemättömältä? Kuulostaako aggregaattori, ISRC-koodi ja kataloginumero kryptiseltä sananhelinältä? Entä miten saan huomiota omalle julkaisulleni? Haluatko oppia markkinoimaan omaa musiikkiasi, kuten promootion ammattilaiset? Hae mukaan Julkaisun promootio ja markkinointi -kurssille! Koulutuksessa käydään läpi muun muassa omakustanteisen äänitteen julkaisuprosessin tekniset toimenpiteet, perustiedot teokseen ja äänitteeseen liittyvistä tekijänoikeuksista sekä julkaisun visuaalisen …

Julkaisun promootio ja markkinointi Lue lisää »