RYTMI­MANUAALI

Rytmimanuaali on verkko-opas artisteille ja muille musiikkialalla toimiville. Rytmimanuaalista löytyy tietoa musiikin tekemisestä markkinointiin ja urasuunnitteluun. Sen tarkoituksena on tukea artistin urakehitystä. Musiikkibisneksen kokonaiskuvan ymmärtäminen jo uran alkuvaiheessa on tärkeä edellytys alalla toimimiselle ja menestymiselle. Rytmimanuaalissa termi artisti tarkoittaa kaikkia musiikin tekijöitä ja esittäjiä, jotka soittavat, tekevät omaa musiikkia tai toimivat musiikkialalla työntekijöinä tai yrittäjinä. 

 

Rytmimanuaali tarjoaa kattavan tietopaketin koko musiikkikentästä ja sen tavoitteena on olla hyödyllinen kaikille eri musiikkialan toimijoille genrestä riippumatta. Rytmimanuaalin sisällön ja esimerkkien tavoitteena on olla yleispäteviä, mutta vain ohjeellisia. Musiikin tekemiseen ja musiikkialalla toimimiseen ei ole yhtä ainoaa totuutta. Kaikki artikkelit on kuitenkin toteutettu yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa, pyrkimyksenä tuoda esiin käytännönläheistä ja asiantuntevaa tietoa alan toiminnasta.

Rytmimanuaalissa on noin 120 artikkelia ja haastattelua, jotka sisältävät tietoa musiikin eri alueilta. Artikkelit on jaettu yhdeksään aihepiiriin tai teemaan, joissa on yleinen johdanto-osa, jonka alta löytyvät kyseiseen teemaan liittyvät artikkelit ja haastattelut.

RYTMIMANUAALIN AIHEPIIRIEN TEEMAT:

  1. Musiikkibisnes
  2. Ura 
  3. Musiikin tekeminen
  4. Äänite- ja videotuotanto
  5. Musiikin julkaiseminen
  6. Live
  7. Markkinointi ja promootio
  8. Talous ja yrittäminen
  9. Sopimukset

Aihepiirien lisäksi Rytmimanuaalista löytyy osiot Musiikkialan toimijoita ja videot ja podcastit. Musiikkialan toimijoita valikosta löytyy kattava osoitteisto musiikkialan toimijoista. Musiikkialan toimijoihin kuuluvat mm. koulutuksen järjestäjät, levy-yhtiöt, ohjelmatoimistot, studiot, keikkapaikat sekä avustuksia myöntävät järjestöt. Videot ja podcastit osio sisältää musiikkialan toimijoiden ja artistien haastatteluja.

 

Rytmimanuaalin sisältö on tällä hetkellä suomenkielinen. Tutustu Rytmimanuaaliin täällä.