Tietosuojaseloste

Tämä on Rytmi-instituutin ja henkilötietolain (10 ja 24§) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.08.2022. 

Rekisterinpitäjä

Rytmi-Instituutin Kannattajayhdistys ry

Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki 

040 733 4746

Rytmi-Instituutin Kannattajayhdistys ry
Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki 
040 733 4746
toimisto [at] rytmi-instituutti.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Satu-Maarit Veikkola
Toiminnanjohtaja
puh. 040 5777 926
satumaa [at] rytmi-instituutti.fi

Rekisterin nimi 

Rytmiakatemian opiskelijarekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään: 

 1. Rytmiakatemia-hankkeen hallinnointiin, toteuttamiseen ja tilastointiin
 2. Rytmi-instituutin henkilökunnan ja sivuston käyttäjän väliseen kommunikointiin
 3. Käyttäjäkokemuksen parantamiseen verkkosivuilla, analytiikan tekemiseen ja väärinkäytösten estämiseen
 4. Rytmi-instituutin toiminnasta tiedottamiseen, mikäli sivuston käyttäjä on sen sallinut
 5. Rytmi-instituutin tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, rahoittajaraporttien ja sisäisen raportoinnin tuottamiseen ja tilastointiin

Sivuston käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rytmiakatemian rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

 1. Rekisteröitymisessä verkkosivuston käyttäjäksi 
 • Nimi
 • Sähköposti
 1. Rytmiakatemian kurssille lähetettävässä hakemuksessa 
 • Nimi
 • Osoitetiedot
 • Ikä
 • Sähköposti
 • Musiikillinen tausta
 • Musiikilliset tavoitteet
 • Linkit mahdollisiin musiikkijulkaisuihin
 1. Rytmiakatemian kursseille hyväksytyiltä opiskelijoilta pakollisia tietoja ovat
 • Nimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Henkilötunnus
 • Sukupuoli
 • Työllisyystilanne 
 • Koulutusaste
 • Kuvauslupa

Vapaaehtoisia tietoja 

 • Osallistujan työmarkkinatilanteeseen vaikuttavat taustatekijät
 1. Yhteydenottolomakkeilla
 • Nimi
 • Sähköposti
 • Aihe 
 • Yhteydenoton syy 

Lisäksi keräämme verkkosivujen käytöstä havainnoituja ja analytiikan avulla johdettuja tietoja, kuten selaustiedot ja päätelaitteen tunnistetiedot (kts. tarkemmin alla kohta “Evästeiden käyttö”).

Tietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman “Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020” ohjelmakauden loppuun asti. Ohjelmakauden päättymisestä on säädetty yleisasetuksessa ja alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetussa laissa. Tietoja säilytetään vähintään 10 vuotta siitä, kun hanke päättyy. Päättymispäivä lasketaan rahoituspäätöksessä määrätystä hankkeen päättymispäivästä. EU:n komissiolla on kuitenkin tarvittaessa oikeus jatkaa tätä säilyttämisaikaa. Säilytysaika perustuu yleisasetukseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääasiallisesti käyttäjältä itseltään kurssien hakulomakkeen täyttämisen yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa käyttäjä luovuttaa tietojaan. Pyrimme kertomaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sivuston käyttöä ja kurssille hakemista sekä osallistumista varten ja mitkä tiedot ovat vapaaehtoisia. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta ja hakemistopalveluista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja käytetään ainoastaan Rytmiakatemian kursseista tiedottamiseen ja yhteydenpitoon Rytmiakatemian kursseille hakevien ja kursseille osallistuvien kanssa. Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, kuten analytiikan tekemistä varten analytiikka- ja tilastointikumppanille. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lain edellyttämällä tavalla. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Evästeiden käyttö 

Sivustomme käyttää evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivuston kävijäliikenteestä ja parannetaan palvelun käyttökokemusta käyttäjän laitteella. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. 

Käytämme sivustolla myös kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita, jotka keräävät anonymisoitua tietoa sivustolla vierailusta. Hyödynnämme sivustoon liittyvässä analytiikassa Google Analyticsia ja sivuston videomuotoinen oppimateriaali on julkaistu Vimeo-palvelussa. Lisätietoja palveluntarjoajien toiminnasta sekä eväste- ja tietosuojakäytännöistä voit lukea palveluntarjoajien omilta sivustoilta. 

Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä. 

Lue lisää Vimeon tietojen käsittelystä.

Rekisterin suojauksen perusteet ja turvatoimet

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot kerätään suojattuun sähköiseen tietokantaan, jonne kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnuksen asiakasrekisteriin voi myöntää vain sen pääkäyttäjä, joka määrittää myös rekisterin käyttöoikeustason käyttäjille.

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelee vain Rytmi-instituutin henkilökunta, joiden toimenkuvaan se kuuluu ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Asiakastietoja säilytetään sähköisesti ja turhat paperitulosteet tuhotaan asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sivuston käyttäjällä on oikeus pyytää omat tietonsa nähtäväksi ja vaatia virheellisten korjaamista. Sivuston käyttäjän pyynnöstä häntä koskevat tiedot voidaan poistaa rekisteristä, mikäli lainsäädäntö ei sitä estä (esim. kirjanpitolaki). Oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Sivuston käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle. 

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteutumiseksi tai tietoturvaan liittyvistä syistä. 

Mahdolliset muutokset 

Palvelumme ja lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.