Musiikin tuottaminen

Miten musiikkia tuotetaan ja minkälaista laitteistoa tarvitaan? Musiikin tuottaminen -kategoriassa on kursseja liittyen äänittämiseen, miksaamiseen sekä digitaaliseen äänisuunnitteluun. Kursseilla on mahdollista saada opastusta erilaisten digitaalisten ohjelmistojen käyttöön ja biisien valmiiksi saattamiseen sekä perehtyä käytännössä tracker-tuottajan työskentelytapoihin.

Sound Design

Sound Design -kurssilla tutustutaan äänisuunnitteluun digitaalisen musiikin tuotannon näkökulmasta. Kurssilla opitaan ymmärtämään ääniaaltojen koostumusta ja niiden muodostamista, luomista sekä muokkaamista. Kurssilla esitellään laitteita ja työtapoja luonnollisten ja synteettisesti luotujen äänien tekemiseen, muokkaamiseen ja tallentamiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat esim. äänikerronta, musiikin ja äänisuunnittelun tekeminen, äänibrändäys ja digitaalisten instrumenttien sekä efektien käyttö. Kurssi sisältää harjoitustöitä.

Tracker-tuotanto

Rytmiakatemian Tracker-tuotanto -kurssi tarjoaa konkreettisin esimerkein opetusta siitä, miten tehdä kaupallisesti laadukas pop-tuotanto. Kouluttajana kurssilla toimii alan huippuosaaja Mikko Tamminen. Kouluttajasta lisätietoa löydät opettajaesittelystä alempana. Kurssilla käydään läpi esimerkki kappaleen vaiheet demosta valmiiksi, hyvin soivaksi tuotteeksi. Videomateriaali on konkreettista ja vaihe vaiheelta etenevää. Alustana kurssilla on käytössä Logic Pro X -ohjelmisto. Opiskelijalla olisi hyvä olla …

Tracker-tuotanto Lue lisää »

Miksaamisen perusteet

Miksaamisen perusteet -kurssilla opiskellaan äänitteen miksaamisen perusasioita. Kurssilla perehdytään miksaamisen lainalaisuuksiin koko ajan käytännössä itse tehden sekä erilaisia referenssejä kuunnellen. Kurssilla painotetaan erityisesti instrumenttien roolitusta miksaamisessa, niiden sijoittelua stereokuvassa sekä musiikkityylin vaikutusta miksaamiseen.

Äänittämisen perusteet

Äänittämisen perusteet -kurssilla käydään läpi käytännönläheisesti erilaisia äänittämiseen liittyviä osa-alueita, kuten äänitykseen tarvittava laitteisto sekä sopivan äänitysympäristön rakentaminen. Kurssin käytyään opiskelijalla on ymmärrys mm. akustiikan merkityksestä äänitysprosessissa sekä mikrofonivalinnoista ja sijoittelusta äänitystilanteesta.