Arkistot: Kurssit

Musiikkialan mentorointipalvelu

Oletko musiikkialan tekijä, mutta sinun on vaikea hahmottaa, mihin suuntaan omaa tekemistä kannattaisi viedä? Rytmiakatemian musiikkialalle suunnattu mentorointipalvelu tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa musiikkialan kokeneiden ammattilaisten johdolla. Mentorointi on prosessi ja yhteistyösuhde, joka pyrkii edistämään aktorin eli mentoroitavan osaamista ja oppimista, ammatillista kasvua sekä antamaan perspektiiviä urasuunnitteluun.  Mentorointi tapahtuu mentorin ydinosaamiseen mukaan 3-4 mentoroitavan eli …

Musiikkialan mentorointipalvelu Lue lisää »

Musiikkialan sopimukset

Onko mielikuvasi musiikkialan sopimuksista mystinen ja etäinen? Haluatko tietää, mitä levytyssopimus pitää sisällään ja kuinka keikoista kannattaa neuvotella? Entä mitä tarkoitetaan House Writer -sopimuksella?  Hae mukaan Musiikkialan sopimukset -kurssille! Sopimusten laatiminen ja sopimusneuvottelut tuntuvat usein erityisesti uran alkuvaiheessa haastavilta. Tämän kurssin tarkoituksena on kertoa musiikkialan ammattilaisten opastuksella käytännönläheisesti erilaisten sopimusten sisällöstä sekä havainnollistaa erilaisia neuvoteltavia …

Musiikkialan sopimukset Lue lisää »

Brändin kiteytys ja visualisointi

Koulutuksen tavoitteena on tarkastella brändin rakentamista musiikkialalla käytännönläheisesti. Osallistuja voi valita kahdesta sisällöstä, joko henkilöbrändäyksen tai artistibrändäyksen. Koulutuksessa avataan, mitä brändäyksellä tarkoitetaan musiikkialalla, mistä asioista brändi koostuu ja kuinka se kiteytetään sanallisesti sekä visuaalisesti. Opiskelija toteuttaa koulutuksen aikana itselleen visuaalisen brändisuunnitelman, jossa kiteytetään oma osaaminen, taidot sekä erottautumistekijät. Opiskelija saa brändisuunnitelmastaan arvioinnin musiikkialan ammattilaiselta. 

Keikkatuotantoa käytännössä

Koulutuksessa käsitellään sitä, kuinka livekeikkoja järjestetään itsenäisenä artistina tai yhtyeenä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä tapahtumajärjestämisestä ja sekä tuoda esiin, mitä eri osa-alueita live-keikan tuottamisessa tulee ottaa huomioon sekä havainnollistaa työnjaon ja sopimusten merkitys tapahtuman toteuttamisessa. Koulutuksessa käsiteltäviä aihealueita ovat muun muassa yhteistyökumppaneiden kontaktointi, äänentoisto, markkinointi, lipunmyynti, sopimukset ja rahoitus. 

Sound Design

Sound Design -kurssilla tutustutaan äänisuunnitteluun digitaalisen musiikin tuotannon näkökulmasta. Kurssilla opitaan ymmärtämään ääniaaltojen koostumusta ja niiden muodostamista, luomista sekä muokkaamista. Kurssilla esitellään laitteita ja työtapoja luonnollisten ja synteettisesti luotujen äänien tekemiseen, muokkaamiseen ja tallentamiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat esim. äänikerronta, musiikin ja äänisuunnittelun tekeminen, äänibrändäys ja digitaalisten instrumenttien sekä efektien käyttö. Kurssi sisältää harjoitustöitä.

Tracker-tuotanto

Rytmiakatemian Tracker-tuotanto -kurssi tarjoaa konkreettisin esimerkein opetusta siitä, miten tehdä kaupallisesti laadukas pop-tuotanto. Kouluttajana kurssilla toimii alan huippuosaaja Mikko Tamminen. Kouluttajasta lisätietoa löydät opettajaesittelystä alempana. Kurssilla käydään läpi esimerkki kappaleen vaiheet demosta valmiiksi, hyvin soivaksi tuotteeksi. Videomateriaali on konkreettista ja vaihe vaiheelta etenevää. Alustana kurssilla on käytössä Logic Pro X -ohjelmisto. Opiskelijalla olisi hyvä olla …

Tracker-tuotanto Lue lisää »

Miksaamisen perusteet

Miksaamisen perusteet -kurssilla opiskellaan äänitteen miksaamisen perusasioita. Kurssilla perehdytään miksaamisen lainalaisuuksiin koko ajan käytännössä itse tehden sekä erilaisia referenssejä kuunnellen. Kurssilla painotetaan erityisesti instrumenttien roolitusta miksaamisessa, niiden sijoittelua stereokuvassa sekä musiikkityylin vaikutusta miksaamiseen.

Äänittämisen perusteet

Äänittämisen perusteet -kurssilla käydään läpi käytännönläheisesti erilaisia äänittämiseen liittyviä osa-alueita, kuten äänitykseen tarvittava laitteisto sekä sopivan äänitysympäristön rakentaminen. Kurssin käytyään opiskelijalla on ymmärrys mm. akustiikan merkityksestä äänitysprosessissa sekä mikrofonivalinnoista ja sijoittelusta äänitystilanteesta. 

Online Biisileiri

Online biisileirillä opiskelija tutustuu co-write-työtapaan asiantuntijakouluttajien ohjauksessa. Erityispainotus kurssilla on musiikin tekemisen ryhmätyötaitojen opiskelussa sekä laulun kirjoittamisen perusteisiin tutustumisessa. Biisileirillä tehdään kappaleita artisteille ja se toteutetaan täysin online-muodossa uusia työskentelytapoja testaten. Kurssin tavoitteet  Opintojakson jälkeen opiskelijalla on realistinen kuva co-writing työskentelystä, yhteistyökumppanien kanssa kanssakäymisestä ja omista vahvuuksistaan ryhmätyöntekijänä.  Kurssin toteutus  Kurssi toteutetaan etänä Zoom-palvelun välityksellä …

Online Biisileiri Lue lisää »

Samplaus

Rytmiakatemian Samplaus -kurssilla perehdytään samplaamiseen musiikin tuottamisen tekniikkana. Kouluttajana kurssilla toimii tuottaja Toni Kurkimäki. Kouluttajasta lisätietoa löydät opettajaesittelystä alempana. Kurssilla esitellään samplaaminen hyödyllisenä taitona, jolla voi tuoda omaan musiikkiinsa uniikkia soundia. Samplaamalla voi muokata uutta tai olemassaolevista äänitteistä peräisin olevaa äänimateriaalia ja löytää uutta inspiraatiota musiikkiin sekä erottua ns. perussoundeista erottuvalla sampleilla. Käsiteltäviä aiheita ovat …

Samplaus Lue lisää »

Sovituksen perusteet

Rytmiakatemian Sovituksen perusteet -kurssi tarjoaa konkreettisin esimerkein opetusta siitä, mitä sovittaminen on, miten sitä tehdään, miksi sitä tehdään ja mikä on sovittamista. Lisäksi kurssilla tutustutaan sovittamiseen ammattina ja käsitellään sovittamiseen liittyviä tekijänoikeusasioita. Voit katsoa kurssin aihealueet Kurssi sisältö osiosta (sivun lopussa). Kouluttajana kurssilla toimii alan huippuosaaja, Mikko Pellinen. Kouluttajasta lisätietoa löydät opettaja esittelystä alempana. Kurssin videot aukeavat …

Sovituksen perusteet Lue lisää »

Laulunteon työkalupakki

Laulunteon työkalupakki -kurssilla perehdytään kattavasti laulunteon eri elementteihin, kuten melodiaan, harmoniaan ja kappaleen rakenteeseen. Melodiaa tarkastellaan kurssilla laulun kirjoittamisen osana ja tutustutaan erityisesti melodian rytmin muuntelun työtapoihin sekä tarkastellaan melodian ja sointujen keskinäistä suhdetta. Lisäksi tutustutaan yksinkertaisen kontrapunktin käsitteeseen. Kurssilla tutustutaan harmonian perustermistöön ja -ilmiöihin sekä erilaisiin harmonian luomisen työkaluihin. Opiskelija tutustuu erilaisiin laulun rakenteisiin …

Laulunteon työkalupakki Lue lisää »

Lyriikka

Opintojaksolla käydään läpi laululyriikan perusasiat. Kurssilla tutustutaan laululyriikkaan kirjoittamisen lajina ja perehdytään laulun tehtäviin, aiheiden, ideoiden sekä teemojen kehittelyyn. Lisäksi kurssilla omaksutaan laulun osat, kokonaismuoto, säkeet, koukut, mitta, riimi, laulutekstin tyypit ja tyylit, kertomusmuoto ja kirjoittamisen kulku. Kurssin käytyään opiskelijalla on käsitys laululyriikan erityispiirteistä kirjoittamisen muotona ja tarvittavat tiedot lähteä soveltamaan oppimaansa omaan tekemiseen.

Julkaisun promootio ja markkinointi

Kurssin sisältö Tuntuuko musiikin julkaisuprosessi monimutkaiselta ja ylitsepääsemättömältä? Kuulostaako aggregaattori, ISRC-koodi ja kataloginumero kryptiseltä sananhelinältä? Entä miten saan huomiota omalle julkaisulleni? Haluatko oppia markkinoimaan omaa musiikkiasi, kuten promootion ammattilaiset? Hae mukaan Julkaisun promootio ja markkinointi -kurssille! Koulutuksessa käydään läpi muun muassa omakustanteisen äänitteen julkaisuprosessin tekniset toimenpiteet, perustiedot teokseen ja äänitteeseen liittyvistä tekijänoikeuksista sekä julkaisun visuaalisen …

Julkaisun promootio ja markkinointi Lue lisää »