Tulossa

Sound Design

Sound Design -kurssilla tutustutaan äänisuunnitteluun digitaalisen musiikin tuotannon näkökulmasta. Kurssilla opitaan ymmärtämään ääniaaltojen koostumusta ja niiden muodostamista, luomista sekä muokkaamista. Kurssilla esitellään laitteita ja työtapoja luonnollisten ja synteettisesti luotujen äänien tekemiseen, muokkaamiseen ja tallentamiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat esim. äänikerronta, musiikin ja äänisuunnittelun tekeminen, äänibrändäys ja digitaalisten instrumenttien sekä efektien käyttö. Kurssi sisältää harjoitustöitä.

Miksaamisen perusteet

Miksaamisen perusteet -kurssilla opiskellaan äänitteen miksaamisen perusasioita. Kurssilla perehdytään miksaamisen lainalaisuuksiin koko ajan käytännössä itse tehden sekä erilaisia referenssejä kuunnellen. Kurssilla painotetaan erityisesti instrumenttien roolitusta miksaamisessa, niiden sijoittelua stereokuvassa sekä musiikkityylin vaikutusta miksaamiseen.

Äänittämisen perusteet

Äänittämisen perusteet -kurssilla käydään läpi käytännönläheisesti erilaisia äänittämiseen liittyviä osa-alueita, kuten äänitykseen tarvittava laitteisto sekä sopivan äänitysympäristön rakentaminen. Kurssin käytyään opiskelijalla on ymmärrys mm. akustiikan merkityksestä äänitysprosessissa sekä mikrofonivalinnoista ja sijoittelusta äänitystilanteesta. 

Laulunteon työkalupakki

Laulunteon työkalupakki -kurssilla perehdytään kattavasti laulunteon eri elementteihin, kuten melodiaan, harmoniaan ja kappaleen rakenteeseen. Melodiaa tarkastellaan kurssilla laulun kirjoittamisen osana ja tutustutaan erityisesti melodian rytmin muuntelun työtapoihin sekä tarkastellaan melodian ja sointujen keskinäistä suhdetta. Lisäksi tutustutaan yksinkertaisen kontrapunktin käsitteeseen. Kurssilla tutustutaan harmonian perustermistöön ja -ilmiöihin sekä erilaisiin harmonian luomisen työkaluihin. Opiskelija tutustuu erilaisiin laulun rakenteisiin …

Laulunteon työkalupakki Lue lisää »